Založ si blog

Verejná výzva tzv. aktivistom zodpovedným za Baštu- komunitné centrum v Bardejove

 

 

Ako bardejovčan som vytvoril vizionársku ekonomickú prácu a program, ktorý ďaleko predbehol dobu. Dovolím si tvrdiť, že historicky ako prvý svojho druhu prejde akoukoľvek odbornou diskusiou. Obsahuje, zahŕňa a napĺňa ciele prakticky všetkých ideológií, ktoré v histórii, alebo aj dnes chcú nejaké túžby či hodnoty pretaviť do spoločného fungovania. A to aj tých náboženských, nielen ekonomicko odborných. Nerieši sa pri ňom správnosť vízie, ako je to prakticky pri všetkých alternatívnych pokusoch. Tu sme už omnoho ďalej. O správnosti pochýb niet. Rieši sa už len primitívne spochybňovanie mojej osoby či spôsobu a tvorby projektu ako takého. Prakticky všetky alternatívne návrhy v dnešnej dobe do verejnej diskusie o programe ísť nemôžu, lebo tam pohoria. A tak odborníci a politici doby riešia hádky, ego a primitívne napádanie sa. Alebo riešia dookola nič. Na viac sa jednoducho nezmôžu, na viac nemajú. Od ideologického a subjektívneho pohľadu na svet sa mojim projektom prechádza do prostredia vedecky zdôvodneného programu. Čo je doslova nový a dodnes nepoznaný krok v spoločenskom fungovaní ako takom. Od pokrytectva k výsledku a prezentovaniu sa cez poctivú prácu. Aj takto sa to dá povedať.

Prvýkrát v histórii sa ponúka náprava otrokárskeho režimu, ktorá je aj vopred plne a podrobne predložená a zdôvodnená. Doslova definitívny prechod na demokraciu. Prvýkrát v histórii sa ponúka možnosť takejto nápravy mierovým a nie násilným a krvou poznačeným spôsobom. Tento projekt obsahuje prakticky všetko, čo je na niečo také potrebné. Viac sa už asi ani nedá obsahovať. Doba je prakticky až dnes na niečo také pripravená a ja som to vedel dať definitívne dokopy. Napriek tomu, že sa aj v našom meste rozpútala štvanica a ďalšia inkvizičná vražda v prospech mocných tohto úžerníckeho režimu, žijeme dobu, keď som o tomto fakte dokázal upovedomiť celé mesto. A tiež požiadať o mandát pre pokračovanie tejto, už viacmenej preukázateľne jedinej správnej cesty do budúcnosti. Je to samozrejme narýchlo ťažšie preukázateľné. Dôležitá je diskusia a vzájomné porozumenie. Moje bilboardy a asi nepopierateľná snaha, ktorá vo mne pretváva dodnes a už sa to samozrejme vzhľadom na uvedené skutočnosti nezmení, sa asi prehliadnúť nedali. Majú súvis s tým, že viem čo držím v rukách a akú to má teoretickú a argumentačnú hodnotu na trhu programov alebo vízíí, ktoré boli doteraz predstavené vôbec.

Za mnoho rokov tento projekt okrem pozachrbtových podlostí nenašiel prakticky žiadne objektívne protiargumenty. To všetko je zrejmé a dobre viditeľné. Dovolím si tvrdiť, že jedinou možnosťou je to robiť podlo poza môj chrbát, lebo v priamej konfrontácii budem mať jednoducho pravdu ja. A to s kýmkoľvek nielen v našom malom mestečku, ale na širšom priestore. Povedzme aj na tejto planéte. Na tejto planéte k tomu neexistuje nikto iný, kto si o svojom programe alebo vízii, môže dnes toto povedať. A aj to je už reatívne dobre zdokumentované.

Existuje jediná cesta, ako tieto fakty ukázať a odprezentovať aj obyčajným ľuďom. A tou sú verejné diskusie k programu. Ak sa s nim nedostanem do priamych diskusií, tak doslova prepadne v prospech ďalších naničhodníkov a mocichtivých falošných lumpov, ktorí si z toho neskôr urobia svoju cestu k moci. A samozrejme s tým, že niekto, kto niečo urobí, bude spoločnosťou odstavený. Čiže za poctivú prácu hodený pod most a doslova zavraždený. Ako je to v rámci tohto režimu zaužívané a na čom funguje zhora dole. A to asi správne a ani morálne nie je, to musíte uznať aj vy.

V spoločnosti má každý nejakú úlohu a asi aj morálnu a spoločenskú zodpovednosť. Ja vzhľadom na  to, že som chápal a chápem do akých vecí a súvislostí dokážem vidieť, pustil som sa naplno do rozvoja tohto projektu. Obetoval tomu prakticky všetku energiu počas mnohých rokov a už sa nachádza v stave, v akom to načrtujem. Spoločenskú úlohu máte však aj vy. Aj keď v tomto prípade ide skôr o vašu povinnosť. Máte dávať priestor kreativite a myslím, že toto sa od vášho centra očakáva.

Bašta je komunitné centrum. To znamená, že ho nevlastní nejaký zazobaný novozbohatlík, ktorý do toho vnáša svoju predstavu o svete. Má sa tam jednať s ľuďmi podľa nejakých pravidiel a asi aj výstupov. Ako bardejovčan som urobil možno aj prácu storočia, ktorá môže zmeniť dejiny. Avšak na druhej strane jej podlé pozachrbtové zastavenie môže spôsobiť veľa neťastia tak mne osobne, ako aj spoločnosti. Napriek tomu, že ide o odraz zjavnej a už nadštandardnej kreativity a videnia sveta po praktických skúsenostiach, ktorými väčsina z vás neprešla ani z malého percenta, takýto projekt ste vo vašom centre odmietali dlhodobo. Najprv to bolo cez akcie v rámci Vízií pre Bardejov. Projekt už vtedy ďaleko prevyšoval akékoľvek doteraz a už vtedy predbehol dobu. Neskôr sa vo vašom centre kreativity robili debaty, ktoré sa nepriamo týkali aj danej témy. Nebol som pozvaný, aj keď mi to bolo čudné. Ale zašlo sa až tak ďaleko, že ste mi zrušili už dohodnutú možnosť na uskutočnenie prednášky a možnosti diskusie, ktorá vzhľadom na doteraz zaznamenaný level pozachrbtových podlostí z rôznych zdrojov moci tejto doby, musí byť jednoducho urobená. A to všetko s tým, že sa nachádzam mimo krajiny, kde si musím na seba zarábať a robí mi to poriadne problémy. Urobili ste to tak, že ste po prvotnom schválení niečo narýchlo „varili“, udali dôvody, ktoré patria do materskej škôlky a nie medzi dospelých ľudí, pričom aj ich pravdivosť je tiež asi nulová a hlavne vraj sa o tom dodatočne hlasovalo členmi tímu, ktorý je zodpovedný za vašu dramaturgiu. A toto je už niečo, čo v poriadku nie je a zjavne sa tam zase niečo robí a niečim to tam smrdí. Ak tomu má niekto dať priestor a možnosť na prezentáciu, tak to máte byť bezpochyby vy ako prví. Myslím si, že viac argumentov na predloženie záveru, že toto prekročilo všetky hranice normálnosti, udávať skutočne nemusím.

Milí aktivisti. Ak niekto zlyháva, treba o tom hovoriť a to jasne ukázať. Moja práca mala byť dávno v politike a ja som to mal mať možnosť rozvíjať tam a nie pomaly ako bezdomovec a žobrák. Nemal som to su s vami ani riešiť, to je pravda. Politici doby sú čvarga primitívov a naničhodníkov, ktorá okrem hádania sa medzi sebou a riešenia svojho primitívneho ega nedokážu nič iné. Ich správanie sa a nulové vízie na riešenie problémov doby, ako aj reakcie na tento projekt, sú toho už asi nespochybniteľným dôkazom. Ich zlyhanie pri tomto projekte môže azda aj vyvraždiť milióny ľudí po celom svete. Len za tento postoj k takejto snahe patria na doživotie do basy a sú to viacmenej preukázateľní zločinci a pre spoločnosť nebezpečné živly. Lebo niektorí z nich(aj keď už asi väčšina) to robia vedome a zámerne a je to tiež preukázateľné. Aj keď im treba dať za pravdu, že diskusie so mnou, hlavne po ich doterajších reakciách na projekt ako taký, ukáźu ich mentálnu výbavu, level ich osobností a odbornosti, ktorý dosiahli pri postupe do politiky cez tento úžernícky režim. A toho sa z ich pohľadu treba skutočne obávať. To bude smutný obraz doby. Je minimálne jasné, že na svoje mieto nepatria a škodia tam.

Vy ste si svoju úlohu nesplnii a podobne ako tieto primitívne živly v riadení štátu a dnešného režimu hľadali dôvody, ako niečo podlo a hanebne poza chrbát ďalej odstraňovať. Baštu ste si zmýlili so svojim majetkom, kde si každy môže dávať svoj pohľad na svet a riadiť sa podľa neho. Vy však máte dávať priestor a možnosti kreativite a to ste si nesplnili pri niečom, čo ďaleko, povedzme aj milionkrát prevyšuje level kreativity, ktorý máte v Bardejove na stole a ktorému sa venujete. Ktorému dávate priestor. To je asi tiež ľahko viditeľné asi aj z Marsu.

Ak ste prijali takéto rozhodnutie, tak asi na to budete mať nejaké objektívne dôvody. Moje poznatky a skúsenosti s  fungovaním Bardejova sú také, že je to oblasť s vysokým stupňom výskytu lynčov ľudí a inkvizičných procesov, ktoré majú často absurdnú podobu. Aj keď je to asi jednym zo základných problémov Slovenska. Možno nielen jeho. Tieto veci sú skutočne súčasťou režimu ako takého na každej úrovni a jedným z jeho neblahých dôsledkov. Lenže ak sa dejú, tak ich ľudia vedia najčastejšie aj nejako zdôvodniť a udať nejaké skutočné dôvody. Ktoré sú možno najčastejšie vytrhnuté z kontextu a minimálne polopravdivé, alebo ušije sa nejaká búda a vytvorí potrebná virtuálna realita, ale len tak ako ste to predviedli vy, to sa teda skutočne nikde asi okrem Bardejova nevidí. A zažil som to tam teda viackrát a vo viacerých oblastiach. Tento level je skutočne niečim výnimočným a myslím, že sme v tomto na svete skutočne možno aj unikátom. A myslím si aj to, že v malom meste sa neskryje ani fakt, že sa tieto veci už snažím nejako skompletizovať a ukázať v relatívne overiteľných faktoch, čo sa aj vďaka nezodpovednému a azda až neuveriteľnému správaniu, ako ste predviedli aj vy teraz, stáva pomaly ale isto súčasťou môjho projektu ako takého. Ide jednoducho o obrovský problém mesta, ktorý by som teraz pri vás rád ukázal verejne.

Inkvizičné prcesy nie je niečo neznáme. Mali svoju spoločenskú úlohu aj v minulosti. Udržiavali a udržiavajú spoločnosť v chode na princípoch strachu a vzájomnej zloby, čo je pre nepoctivých a zlých ľudí v riadení akéhokoľvek otrokárskeho režimu potrebné. Ľudia niekoho, najčastejšie pre mocných nevoňajúceho, doslova zlynčujú, krátkodobo si ich udobria  a získajú, na tom sa buduje spoločnosť a spoločenské väzby. Je to komunitné fungovanie na princípe nenávisti. Inkvizičné procesy nám ponúkla dnešná pravicová politika, ktorá nič iné ako alternatívu k rozkrádaniu  a vytvorenej mafii v rámci sociálneho štátu ponúknuť nevedela a ani vedieť nebude. Aj to môže napríklad objasniť môj projekt v diskusiách, ktorých sa v Bardejove akosi bojíte a zjavne tam niekomu nevoňajú. Jednou z takých vrážd a likvidácií spred mnohých storočí určité kruhy prezentujúce sa ako hovorcovia Boha dokonca stáročia využívajú na ospravedlňovanie ďalšieho zotročovania a vyvražďovania a pokračovanie v tomto trende budovania spoločenských väzieb. Čo je už náročnejšia debata, ale asi aj tej chápete. A čo môže trochu objasňovať level absurdity týchto procesov v rámci nášho mesta, keďže vieme, aký vplyv tam naši interpretéri nadprirodzena majú. Na inkvizičných procesoch je ale postavený celý kapitalistický režim a je to v stále podstata aj jeho fungovania. Sú súčasťou fungovania každej entity aj v ňom, ktorý ich do toho tlačí. Už Marxove snahy o nápravu tohto režimu boli spojené s ich odbúraním. Kooperativizmus, ako sa nazýva prvá zdôvodnená alternatíva k tejto forme plienenia poctivosti v spoločnosti, je mimochodom okrem iného aj snaha o to, aby konečne z tohto sveta definitívne vymizli a fungovanie bolo na iných princípoch. Princípoch rešpektu, lásky, spolupatričnosti, pravdy, alebo jednoducho takýchto hodnôt, na ktorých bol projekt vybudovaný.

Keďže jedným zo znakov inkvizičných procesov je hodenie všetkého na kolektívnu vinu, logicky sa ich preukázanie môže urobiť iba tak, že sa bude podrobne zisťovať pravdivosť argumentov, na základe ktorých sa daná likvidácia človeka akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek oblasti spoločenského života a fungovania, uskutočňuje. A preto to chcem verejne ukázať aj pri tomto vašom kroku a na toto teraz mierim. Chcem zistiť, ako to s objektívnymi argumentmi a dôvodmi bolo teraz.

Pokúsili ste sa a urobili doslova fatálnu vec, ktorá je  pri mojej osobe v rámci Bardejova ďalšia v poradí a hlavne na ktorú ste bezpochyby nemali mať právo. Verejne vás vyzývam, aby každý, kto sa zúčastnil na tomto zvláštnom a narýchlo vymyslenom a prinajmenšom podivnom hlasovaní, uviedol dôvody odmietnutia možnosti debaty na prácu, ktorá do vašich priestorov a s vašim zameraním bezpochyby patri a je až absurdné, čo ste pri tomto projekte už navyvádzali. Ak nebudú, čo je asi najpravdepodobnejší scénar, tak by bolo dobré uviesť osoby, ktoré vás do toho ťahali. Aby sme zistili, odkiaľ vedú spoločneské nitky pre takéto kroky a absurdity v meste a týchto ľudí sa následne vyzvalo k reakcii. A takouto cestou prichádzali k zdrojom zla a nešťastia aj v našom meste.

Svoje argumenty budete môcť predstaviť na natáčanej debate, ktorá sa bude konať v náhradnom mieste s tým, že budú súčasťou projektu a ukázania skutočného stavu a problémov mesta a spoločnosti v dnešnej dobe. Ak sa bojíte priamej konfrontácie a hovorenia na kameru, čo v tomto prípade je možné, verejne vás vyzývam, aby ste ich dali na papier a boli verejne ukázané.

Aby som však pre objektivitu uviedol všetky skutočnosti ohľadom tohto zaujímavého podlého pozachrbtového pľuvanca, jeden z vás ako dôvod odmietnutia debaty naznačil, že som sa niekedy a niekde dotkol jeho blízkych. Priamo jeho ženy a nejakých iných. Tu vám len chcem pripomenť, že v živote som sa dotkol mnohých ľudí a bez toho aby som nehovoril veci tak ako som ich videl, žiaden takýto projekt by nevznikol. Avšak minimálne v prípade akejsi ženy, ktorú teda nepoznám a je to v podstate jedno, je niečo vymyslené, keďže takéto veci si ja pamätám. V rámci mesta Bardejov zrejme aj v rámci akejsi dlhodobej diskreditácie si pamätám mnohé pokusy o moje vyprovokovanie aj v tejto oblasti vzťahov s opačným pohlavím a možno aj v snahe o to, aby som niečo zlé urobil či povedal. Ale aj v takejto skúške v rámci spoločenských likvidácii konajúcich sa u nás, som relatívne obstál. Na môj domov mám ja osobne skutočne prakticky len takéto spomienky a preto vyťahovanie takýchto vecí je pre mňa minimálne šokom a asi aj drzosťou. Bezpochyby sa to až na nejaké náznaky, ktoré si pamätám, nestalo pri nijakej žene azda s výnimkou mojej mamy, kde to možno niekedy horí. Ale a aj to je hlavne z dôvodu, že sa tomu neviem vyhnúť a v živote a často v našom domove musím naťahovať s ľuďmi na vašej osobnostnej úrovni a s vašími zaujímavými podlými maniérami, ktoré sa tu zaujímavo považujú za dobré a normálne. Ktorými je aj ona zjavne ovplyvnená a prenáša to ďalej na iných. Ale je možné že som sa niekoho dotkol tak, že neviem že som sa dotkol a vy to tu teraz vyťahujete. Tak aj to treba ozrejmiť a povedať verejne, s čím také dotknutie sa súvisí a ako vôbec vyzerá. U mužského pohlavia vzhľadom na moje mnohé aktivity a zanietenosť v to, čo robím, to samozrejme neplatí. Ale musíte uznať aj vy, že ak človek niečo naplno robí a stretne sa s reakciou a krokmi, ako ste to predviedli vy, asi na to má prinajmenšom aj právo. Minimálne niečo takto slušne len povedať a urobiť aj takúto výzvu je v takomto prípade asi zjavne dobrým skutkom.

Podľa všetkého sa v meste Bardejov koná komunitná poprava cez intrigy a klamstvá a túto vec chcem teraz ukázať verejne. Ľudia niečo na niekoho vymýšľajú, je to vstupenka do spoločnosti, takto sa formujú spoločenské väzby. Na lynči a doslova vražde niekoho. Všetko tomu nasvedčuje a vy ma teraz z tohto asi logického záveru môžete vyviesť. Nie je pre mňa problém zmeniť názor a veci hodnotiť či interpretovať ináč, ak sa to ukáže. Robím to za pochodu aj v rámci projektu, aj keď je smutné, že sa pri ňom musím zastavovať nad takýmito vecami. Ale teraz to skutočne vyzerá takto.

Hovorenie toho, čo vidím a tvorba tejto formy sebaobrany na podlosti, s ktorými sa v mojej spoločenskej pozícii musím stretávať, sú jednoducho súčasť vytvárania si slobodného sveta, bez ktorého by som takúto prácu urobiť nemohol. Dnes sa to aj vďaka vyspelej dobe k tomu dá v relatívne overiteľných faktoch a ak mám pravdu, nie je pre mňa problém, aj keby som stál proti celej planéte. Inou možnosťou vytvárania si slobodného sveta v otrokárskom režime je napríklad holdovať drogám rôzneho typu a tak krátkodobo byť kreatívny, čo z prostredia umenia asi poznáte. Ja som si vybral  tento spôsob. Nepoznáte to, ale aj takto sa to dá. Súčasťou vytvárania si slobodného sveta a hľadania pravdivosti je nakoniec aj táto výzva a aj tá je nevhnutná pre pokračovanie projektu.

Argumenty, ktoré ste doteraz naznačili, sú však poprvé smiešne a asi až trápne, pričom aj ak by sa niečo také stalo, za žiadnych okolností hlavne do takéhoto rozhodovania nepatria. Tu ide o vážne veci a nikto nemá potrebu sa s vami hádať a hrať sa na dobrých a zlých, slušných a neslušných a riešiť si svoje ego. Keď neviete zaujať ničím iným, toto z takejto veci skutočne vynechajte, lebo to patrí do materskej škôlky. Ako milovníci umenia by ste k tomu mali vedieť a prví chápať, že všetky novinky a kreatívne veci vznikali z turbulentnejších životných príbehov a žiaden človek idúci s prúdom nikdy nič nové a progresívne neponúkal. Lebo sa to vylučuje. Ako milovníci umenia by ste mali byť prví, kto takéto veci chápe a poslední, kto tieto intrigánske procesy podoruje a riadi sa nimi. Hlavne ak nemáte nič iné na práci, tak z takýchto primitívnych krokov  vynechajte tých, ktorí niečo v živote robia. Lebo na to nemajú čas a potom môžu ostávať v šoku, čo odtiaľ zase vystrelí.

Bolo by teda skutočne dobré a vhodné, aby tie osoby, ktorých som sa akože dotkol a ja ich ani nepoznám, predtúpili predo mňa a povedali súvislosti. Lebo ak som niekomu povedal, že je zlodej potom, čo ma okradol, tak som sa ho dotknúť mohol. Len je otázne, či moje konanie nie je správne. A k tomu pre potrebu mať nezotročenú myseľ a byť kreatívny aj pre tvorbu takejto práce, asi aj nevyhnutné. O správnosti môho konania, ktoré je asi aj známe, už asi ani niet pochybností. Ibaže ma z toho niekto, kto aj vám dáva rozumy a hovorí veci poza chrbát, vyvedie. Aj na to bude možnosť a aj preto je potrebný verejne dostupný priestor na diskusiu, ktorý podlo odmietate a bojíte sa ho. Akosi zvláštne si odporujete sami.

Pre ukázanie stavu a spôsobov inkvizičných procesov mesta je potrebné ozrejmiť aj takúto, asi až absurdnú vec, o ktorej sa ma teda jeden z vás stihol informovať. A to aj preto aby v budúcnosti už nikoho nenapadlo niečo také bez argumenov púšťať do intrigánskeho éteru mesta a ak to už povie, aby sa vedel k veciam následne aj postaviť. Lebo z takejto banality, na ktorej sa u nás funguje veselo a tancuje nad hrobmi tých, ktorých sa zlikviduje a spoločensky odstráni, môže teraz vzniknúť obrovské množstvo nešťastia možno aj po celom svete. A to dúfam ani vy nechcete dopustiť.

Táto výzva je verejná a verím, ze rozumiete o čo ide. Že podlosť a nečestné jednanie je potrebné preukazovať, aby sme sa ako spoločnosť a mesto posúvali vpred a nefungovali na primitívnych inkvizičných vraždách ľudí, ktoré patria do stredoveku a je čas, keď majú prestať byť súčasťou spoločnosti ako takej. A sú minimálne nemorálne a v tomto prípade až absurdné, že sa dejú aj pri faktoch, ktoré som doteraz podal. A namiesto pomoci si tam ľudia takýmito činmi tvoria spoločenské väzby a hľadajú kontakty u mocných tohto režimu. Je to veľmi smutné a úbohé. Debata sa bude konať v rovnakom termíne ako bolo avizované u vás. Teda 10. novembra, prípadne blízko tohto dátumu. Aby ste aj vy mali možnosť zozbierať argumenty a podať ich tak, aby to bolo zrozumiteľné a jasné. Miesto ešte nie je určené, ale bude zverejnené a bude doručené aj priamo vám. Budete tam mať priestor sa k danej veci vyjadriť a argumenty predložiť.

Vaše zdôvodnenie a reakcia budú možno aj súčasťou knihy, keďže mojich skúseností podobného typu a levelu absurdnosti, pľuvancov do tváre a dýk do chrbta bolo počas mnohých rokov, hlavne v období rozvoja projektu, v rámci Bardejova(samozrejme nielen jeho) skutočne veľa. Je to už doslova na knihu. Mnoho vecí som prehodnotil a zmenil na nich názor, ak som videl, ako to v skutočnosti je. Aj preto je potrebný priestor aj pre vás pre obhajobu toho, čo ste vyviedli. Lebo ja ako osoba robiaca takýto projekt a bojujúca za takéto veci, už toto viac zažívať nechcem a hlavne chcem, aby táto realita a spôsoby boli definitívne ukázané ako výstraha pred pokrytectvom a intrigánstvom rôzneho typu a jeho možných hrôzostrašných dôsledkov aj pre ďalšie generácie nielen v našom meste.

P.S. Vzhľadom aj na situáciu s pandémiou je tiež možné, že prednáška bude urobená len online a bude možnosť veci negovať takto. Táto výzva ide zrejme mimo spektra tejto veci, ale vaša reakcia bude samozrejme zverejnená a ukázaná aj v tomto prípade. A verím, že sa k nej postavíte zodpovedne a rozumiete dôležitosti dotiahnutia aj tohto vášho, azda až abnormálneho správania sa až do konca. Napriek tomu, že sa aj v Bardejove od volieb vytvára už zjavná snaha o ignoráciu a izolovanosť mojej osoby z možnosti komunikácie s verejnosťou cez miestne novinárske a iné „kapacity“. Tieto veci sa však dnes vďaka internetu a novým technológiam dajú obísť a existujú spôsoby, ako to verejne ukázať a komunikovať. A takto sa vyhnúť primitívnym spôsobom, o ktoré sa spoločenská elita tejto úžerníckej doby pokúša. Aj v tom je asi doba na projekt, ktorý prinášam a ktorý sa musel robiť mimo myšlienkového spektra a ako vidíme aj akéhokoľvek dosahu tejto bandy naničhodníkov a zločincov doby, pripravená až dnes. Výzva je k vám doručená okrem iného aj mailom a ponúkaná všetkým verejne známym komunikačným kanálom v meste Bardejov na jej zverejnenie.

 

 

Stanislav Jurčišin, autor projektu

www.kooperativizmus.sk

Podvodníci v riadení režimu nielen ako známy fakt, ale už preukázateľná skutočnosť

14.10.2022

Do riadiacich a následne odborných štruktúr režimu sa vzhľadom na jeho zlodejsko úžernícku povahu naimplementovali podvodníci, klamári a zavádzači. Žijeme dobu úžery a klamstiev a je to cítiť v akejkoľvek aktivite pri snahách o prežitie. Je založený na likvidáciách poctivých ľudí, umelých kariérach vznikajúcich cez takéto inkvizičné procesy a to všetko [...]

Švédsky kapitalista už jeden rozvoj zastavil a priniesol devastáciu. Pozor, možno to robí zase.

01.07.2022

Akoby platilo, že ak začalo ísť o majetkové pomery a chcelo sa ísť cestou k demokratizácii ekonomického prostredia, vtedy sa najvyšší rozzúrili a veci zastavili. Píše dnes literatúra aj na margo udalostí vo Švédsku v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Práve vtedy stála Európa na križovatke. Buď sa pôjde demokratizáciou, alebo sa uvoľnia [...]

Verejná výzva na Miloslava Olejára, kandidáta na primátora Bardejova(aj video)

24.06.2022

Najprv som túto výzvu chcel urobiť iba cez video a moju facebookovú stránku. Ale akosi to odrazu nejde. Reklamy nejdu, vraj treba vymeniť údaje. Poradili mi nejakí ľudia. No uvidíme, hneď to skúsim. Teraz nejde dať priamo ani video. Možno som niečo urobil ja, ale asi by už neprekvapovalo, keby to bola práca niekoho iného. Jednoducho americká sloboda slova zasahuje do volieb na [...]

Nigéria, Boko Haram, vojaci

Nigérijská armáda viedla vo vojne proti Boko Haram tajný potratový program

08.12.2022 00:05

Armáda ukončila tisíce tehotenstiev dievčat a žien, ktoré uniesli a znásilnili islamistické skupiny. Mnohé zo žien s interrupciami nesúhlasili, niektoré podanie potratovej injekcie neprežili.

Pedro Castillo

Zatkli peruánskeho prezidenta Castilla. Mal sa pokúsiť o štátny prevrat

07.12.2022 23:17

Poslanci Pedra Castilla zbavili funkcie krátko po tom, čo hlava štátu oznámila zámer zákonodarný zbor rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby.

Štefan Hamran / Roman Mikulec /

Trenčianska prokuratúra preveruje pre nelegálnu migráciu Mikulca a Hamrana

07.12.2022 21:17

Prokuratúra koná na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Pápež František

Vojna na Ukrajine pripomína pápežovi fázu holokaustu, operáciu Reinhard

07.12.2022 21:00

Operáciou Reinhard nacisti označovali svoje plány na vyhladenie Židov a Rómov na území Poľska počas druhej svetovej vojny.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 41
Celková čítanosť: 105073x
Priemerná čítanosť článkov: 2563x

Autor blogu

Kategórie