Založ si blog

Preukazovanie komunitnej šikany. Ideme do finále 3.

Preukazovanie komunitnej šikany, vysletlenie jej súvis medzi  kapitalistickým úžerníckym režimom a jej existenciou, spôsob identifikácie a možnosti riešenia. Vyzerá to ako náročná úloha, ale nie nezvládnuteľná, ako uvidíte..

 

 

Príspevok je pokusom o jednu z najzložitejších vecí a je už akousi treťou časťou príspevkov pod názvom Ideme do finále. Prvé dve som publikoval na mojom FB profile, na ktorého link sa nachádza v spodnej časti príspevku. Som autorom novonavrhovanej alternatívy voči kapitalizmu a jej zdôvodňovaniu a všetky veci preukazujem aj v praxi, keďže moje vedomosti pochádzajú práve odtiaľ. Poslednou, štvrtou časťou tejto série bude verejná výzva na poslanca Blahu v súvislosti so snahou o preukázanie toho, že môj návrh je už teraz absolútne nadčasovou prácou a s týmito aktivitami ide ešte omnoho vyššie. Viac je vysvetlené na mojom FB profile.

 

Preukázanie organizovanej šikany, o ktorej je tento blog, to je to, čo sa mi mojou poslednou aktivitou podarilo. Dlhé roky som pracoval v rakúskych kapitalistických hoteloch ako čašník a ako človek riešiaci projekt kooperativizmus, mával som veľký problém s udržaním si práce. Moja terajšia práca je na vysokohorskej chate. Je trochu iná, ide o štátnu firmu a ja som sa rozhodol problémy v robote riešiť na maximum. Ako sa ukázalo, aj tentokrát som v rámci tejto oblasti dostal odpoveď výsmechu a podvodov, ktoré sú však už zdokumentované, mám na to dôkazy a týmto ich podávam. Snažím sa ukázať reálny obraz o kapitalistickej spoločnosti a jej vnútorných pravidiel. A hlavne dôsledkoch na poctivo pracujúcich ľudí.

Šikana sa deje najmä z konkurenčných dôvodov, vyzerá najčastejšie tak, že sa kolektív spojí za cieľom niekomu znemožňovať pracovať a brzdiť ho. Základným dôvodom tohto fenoménu je nekompetentné riadenie. Čiže keď sú ľudia nepripravení na riadiace funkcie hlavne z osobnostného rastu a schopnosti rešpektovať iných, v spomínaných riadiacich funkciách. Skoro každá kapitalistická firma má takúto podstatu vzhľadom na to, že kapitalista sa najčastejšie nikdy neučí spolunažívaniu ako rovný z rovným a má zákonite obrovský osobnostný deficit, ktorý prenáša do riadenia.

Tento fenomén som sa snažil ukázať prakticky vo všetkých aktivitách, ktoré som robil a opisoval som to v knihách na mojom webe(Príbeh otroka). Moja snaha o udržanie si vnútornej slobody, nepoklonkovanie sa a neustále sledovanie objektívnych vecí okolo seba jednoducho evokuje takéto správanie na mne. Výsledkom toho je však makro návrh kooperativizmus a jeho zdôvodnenie, bez čoho to nešlo. Ale tento fenomén som opisoval v praxi v stavebníctve, kde boli take tendencie a ja označovaný za menej schopného. Čuduj sa svete, v riadiacej funkcii a s ľuďmi, ktorí mali s tým skúsenosti na vlastnej koži a asi podobnú povesť v rámci dnešného systému, priniesli sme trikrát väčšiu efektivitu.

To znamená asi to, že pri ideálnom trhovom mechanizme, kde by rozhodovali objektívne výsledky práce, tam by sme eliminovali tento fenomén na minimum, tlačili spoločnosť k prirodzeným hierarchiám na základe schopností. V kapitalizme sa k tomu neprebijeme, v kapitalizme sa môžem tak ja osobne snažiť nájsť diery a vysvetliť to aj v tomto úžerníckom režime, čo nie je najjednoduchšie a o čo sa aj takto pokúšam. Kooperativizmus a jeho rozvoj je založený na poznaní tejto logiky a jej overovaní v praxi niekoľko krát.

Keďže túto problematiku poznám na vlastnej koži, viem ako sa šikana robí a ako to vplýva na výkony jednotlivcov. V mojej momentálnej práci som túto vec vedel prečítať prakticky okamžite a krok za krokom ju riešiť. Bez toho by som v tejto robote nemal šancu vydržať. V minulom príspevku, ktorý je na mojom FB profile som sa trochu dotkol zaujímavých vecí, s ktorými som sa stretával v súkromí a tým, že moje odstraňovanie v miestnej komunite vyhovuje mnohým. Napríklad kapitalistovi, ktorý celé leto proti mne brojil a nechce, aby som sa ukázal ako schopný čašník. Tak sa môže tlačiť napríklad na moje osobné vzťahy a ich rozbíjanie. Tých možnosti je v tomto prípade množstvo.  Každopádne v tomto prípade išlo aj o ľudí z oblasti, ktorí sa zrejme snažili ovplyvňovať moje schopnosti robiť a to rôznymi spôsobmi, čo je spomenuté v materiáloch a mailoch, ktoré sú k dispozícií na mojom webe k tejto problematike a tomuto konkrétnemu prípadu preukazovania tohto fenoménu, ako základného dôsledku kapitalistickej tyranie a úžery. Materiály a krátka chronológia celého prípadu, kde je to možno ešte zrozumiteľnejšie je

https://www.kooperativizmus.sk/preukazanie-komunitnej-sikany-nauders-tirol/

 

Podstata problému

Podstatná v tejto problematike je však samotná organizácia práce. Na čele našej chaty, ktorú podrobujem rozboru, je miestny bača, ktorý doteraz pásol kravy. 24 ročný junák z miestnej dediny, umelo dosadený, sa vie pochváliť tak asi tým, že vyštudoval hotelový manažment na strednej škole. Od kravičiek prešiel k rozhodovaniu o ľuďoch. Principiálne má podobné skúsenosti ako každý kapitalista, ktorý sa stáva manažérom. A preto je to dobrý príklad pre rozbor kapitalizmu, navyše ak v tejto štátnej firme som mal možnosť veci nejako riešiť a na niekoho sa obrátiť, aj keď s neskôr spomenutými závermi.

Pod ním sú okrem jeho zástupkyne, tzv. účtujúci čašníci, medzi ktorých som patril a ešte niekoľko dní budem patriť aj ja. Mňa na to pasujú moje skúsenosti, teda 10-12 rokov v bare a v čašníctve na rôznych pozíciách. Jednoducho viem na každom poste o čom to je. Ako účtujúci čašník zarábam asi 2x viac ako pomocný, čo evokuje určité konkurenčné tlaky. Tak ako v každej robote. Pod nami sú spomínaní pomocní čašníci. Samozrejme v rámci celej organizácie je aj kuchyňa a bar.

Vzhľadom na to, že ide asi o najlukratívnejší job v okolí, je o neho záujem. A tak ako v každej komunite, ktorá sa správa podľa svojich vnútorných pravidiel, aj tu si to dosadzujú vlastnými. Účtujúci čašníci boli a sú až na jeden prípad prepojení na miestnych, či už cez zväzky alebo pochádzajú odtiaľ. V profesionálnom svete sa tomu hovorí rodinkárstvo alebo korupcia. Miestni v okolitých dedinách to riešia tak, že chodia prispôsobovať a pomáhať týmto čašníkom a to rôznym spôsobom. Moje maily spomínajú aj určité provokácie z tejto strany, ktoré sa dali zachycovať kamerami, ale nebol o to záujem.

Tieto fakty spôsobujú, že úroveň a kvalita čašníkov je na tom nižšom leveli. Ako skúsený čašník som to vyčítal, mnohým chýbajú základné zručnosti. Dovolím si povedať, že som bol kvalitou inde. Jednak jazykovou vybavenosťou, prešiel som si po mnohé roky prakticky všetkými postami a videl som z nadhľadu a bezpochyby rýchlosťou, čo umocňuje fakt, že v prírode a medzi lyžiarmi, kde je dobrá atmosféra, tam mi to jednoducho sedí. Nič na tom nemení ani to, čo sa dialo v mojom súkromí, čo som opisoval v minulom príspevku na FB profile a určite to omnoho znížilo kvalitu mojej práce.

Takáto situácia je ako vyšitá na organizovanú šikanu a tá sa aj od začiatku diala. Ľudia si na mňa dovoľovali, pričom to bolo akceptované a asi aj podporované teamleadrami so schopnosťami, ktoré som spomenul. Nemal som inú možnosť ako sa obraciať na vyššie manažérske posty a darilo sa mi to eliminovať. Najprv si to dovoľovali pomocní čašníci, neskôr účtujúci. Jednoducho vytvárali sa umelé konflikty, ničili tým prácu konkurencie a ja som to ohlasoval, aby som mohol vôbec pracovať.

Veci sa však stupňovali a išlo sa jednoznačne ma z práce vyraziť, na čo sa hľadali dôvody. Také veci sa proste dejú, celá táto situácia to jednoducho vyprodukovala. Ľudia sa snažia udržať si prácu a sú do tejto hry vtiahnutí. Niekoho sa šikanuje a partia sa na tom spája. Pre preukázanie týchto vecí som musel hľadať úplne iné dôkazy ako je podpora od zamestnancov, ktorí sú jednoducho vydieraní a ja som im k tomu konkurencia. Tu to išlo zhora, keď manažéri chceli kryť svojich neschopných zástupcov a ja som im bol tŕňom v oku. Čo je však dôležité, posledné provokácie som bol schopný dokázať, či už cez kamery a štatistiky, alebo som mohol použiť svedectrvo hostí, o ktoré však nebol záujem(dôkazy obsahujú materiály na webe). Mňa sa išlo vyhodiť a vedel som o tom.

Keďže išlo o štátnu firmu vlastnenú miestnym úradom a veci sa stávali stale neznesiteľnejšie, rozhodol som sa obrátiť tam. Poprosil som ich o manažérsku ochranu a vysvetlil o čo ide. Žiadal od nich veci ako sú videá a štatistiky, cez ktoré by som ukázal, ako sa na mne konflikty vyrábali a vytvárali. Bol som však odmietnutý a zjavne oklamaný, že to nejde. V materiáloch sa nachádza môj rozhovor spred niekoľkých týždňov po mojom tlaku na miestne úrady, kde jasne všetko vysvetľujem. Hovorím, źe sa tu vytvára diskreditácia a likvidácia niekoho, kto je odborne a pracovne na tom lepšie ako iní a chce sa to zakryť. Bol som ubezpečený že tomu tak nie je a tak sme sa rozišli. K tomu som mal možnosť ukázať jasnú provokáciu a klamstvo od kolegu, čo sa však tiež odmietlo.

Po tomto rozhovore sa udiala len jedna vec. Priateľka tohto čašníka, ktorého spomínam v predchádzajúcom odstavci a mu to nevyšlo, pochádzajúca z miestnej dediny, prišla k nám na výpomoc. Ale hlavne na dokončenie toho, čo sa jej priateľovi nezadarilo. Začala po mne vrieskať a ja som im to vedel dokázať cez svedectvá klientov. Došlo až k fyzickému vyhrážaniu sa a nebolo o čom. Manažéri to však nechceli vidieť, im sa virtuálna realita vytváraná na chate páčila. Neuveriteľné, ale na toto všetko mám dôkazy, toto sa stalo, a napriek tomu som bol ja tým vinníkom. Pokus o svedectvá ľudí sa nachádza vo whats up komunikácii v materiáloch na webe. Ľudia ma šikanovali, pokrikovali a ja som nemal šancu. Asi tak sa to dá v skratke opísať.

Na základe takýchto vecí a mojich snáh o zastavenie tejto fatálnej likvidácie, bolo pre mňa šokom, ako ma títo miestni z práce vyhodili. Povedali vlastne presne to, na čo som ich upozorňoval, že si celý čas pripravujú. Ide o zjavných amatérov podvodníkov, ktorí sú v kuse naliatí a zabudli, že všetko toto som dlhodobo ukazoval. No a to vlastne dokazuje, že sa to tu varilo a pieklo. Robili to miestni, prekrúcali a provokovali a dialo sa to na chate. Jednoducho som dokázal, že sa tu diala šikana a postupne pripravoval môj vyhadzov. Môj vyhadzov je tiež nahratý a je v materiáloch. Bola to dýka do chrbta od ľudí, ktorým som všetko postupne odkrýval a preukazoval. Ako ďalší dôkaz ich zakrývania reality treba dodať fakt, že mi nedávajú šancu robiť v inom kolektíve. V takýchto firmách sa šikana dokazuje práve takto. Niečo také som načrtol aj v kolektívnom športe v mojom poslednom prísevku, ktorý je tiež iba na FB profile. Tam som mal veľmi podobnú skúsenosť. Mňa jednoducho idú vyraziť so záverom o mojej konfliktnej povahe, na ktorý som upozorňoval v mojich rozhovoroch, ktoré sú nahrané. Vedel som, že sa pripravuje presne tento záver. Už som to jednoducho zažil.

Na záver spomeniem, že po mojom vyhadzove akosi zmizli konflikty a provokácie a dokonca aj môj predaj sa o dosť zlepšil. Zaujímavé, ale asi dobre to ohodnocuje a preukazuje to, čo sa v tejto štruktúre pripravovalo a robilo.

 

Zhrnutie

Aby som to zhrnul čo sa vlastne stalo. V lukratívnej práci boli od začiatku tlaky na moju osobu kvôli konkurenčným cieľom. Kvalitatívne som bol vzhľadom na prostredie a typ práce jedným z najlepších, ak nie najlepší. Hierarchia vytvorená tak, že cez rodinkárstvo nám šefoval človek, ktorý mal nulové skúsenosti. Šikanu podporoval a jeho podporoval šéf nad ním. Jednoducho dal mu moc si so mnou robiť čo chcel, pričom ja som mu ako človek bez poklonkovania sa logicky vadil. To je problem nepripravených ľudí v riadení, teda všeobecne kapitalistický problem. Veci zašli až tak, že som požiadal pomoc na miestnom úrade o zabezpečenie ochrany, keďže umelo vyvolávané konflikty sa zvyšovali a jednoznačne tí ľudia niečo pripravovali. To som uviedol v následnom rozhovore so šéfmi firmy, kde som bol ubezpečený, že je to moja halucinácia. No a o niekoľko týždňov som dostal výpoveď z ničoho nič a dôvody boli presne tie, na čo som upozorňoval, že sa tam dlhodobo pripravuje. Vlastne sa sami usvedčili z toho, že sú bezprecedentní podvodníci.

Umelo vyvolávané konflikty som časom ukazoval a žiadal o videá a ďalšie veci. Nimi som chcel preukázať aj fakt, že som bol na inom leveli ako moji kolegovia v samotnej práci. Tu sa to dalo vidieť a chcel som ukázať dôvod takejto šikany. Všetko bolo odmietnuté a ja vyrazený s úsmevom na tvári. Našťastie som si všetky rozhovory nahral, podobne ako aj môj vyhadzov a tie potvrdzujú túto doslova bezprecedentnú svojvôľnu likvidáciu a diskreditáciu, čo idem samozrejme ďalej riešiť a ukazovať. Na preukázanie takejto veci existujú v takých firmách aj iné spôsoby, avšak tito sa rozhodli, že všetko zamecú pod koberec a mňa sa týmto podvodom zbavia.

Moje activity budú teraz smerovať vo vytvorení nejakého spoločenského tlaku v miestnej komunite, kde chcem všetko predložiť s tým, aby sa dokázali zamyslieť and tým, či takéto ukazovanie reality a dokazovanie absolútnej šikany, je dôvodom na odstránenie zo spoločnosti. Lebo doteraz to tak vyzerá a ukazuje to zaujímavo na podstatu fungovania celej kapitalistuckej úžerníckej mašinérie, kde pracujúci človek nemá ani najmenšiu šancu na dopátranie sa k férovému zaobchádzaniu.

Myslím, že toto preukázanie šikany je tým najvyšším levelom, ako sa to v takej zložitej situácii dá urobiť. Ponúkam doslova dôkazy o tom, čo si táto komunita, ťahaná svojimi internými cieľmi, dovolila. Klamstvo a manipulácia s faktami, ovplyvňovanie a vydieranie ľudí aby stáli za ich cieľmi, odstraňovanie tých lepších. Presne tak funguje kapitalizmus v každej oblasti a tento môj príbeh je fantastickým materiálom na môj projekt. Ide o zločiny na ľuďoch a to doslova. V mojom poslednom maily som dokonca naznačil, že toto je dôkaz o tom, že oni sú teroritická hrozba vo svete a myslím že nie je ťažke pochopiť logickú súvislosť medzi takouto fatálnou likvidáciou  a diskreditáciou človeka a takýmto spoločenským problémom.

 

Vytváranie hierarchií základným spoločenským problémom

Každopádne idem to ďalej riešiť, moje nahrávky a cela vec vysvetlená ešte raz a budem žiadať o prácu na budúci rok. Celú túto vec budem ďalej zverejňovať. Ale asi takto vyzerá situácia v kapitalistických firmách, takto sa vytvárajú bezdomovci a psychicky utýraní ľudia a to všetko má len jednu príčinu. Kapitalizmus a jeho spôsob vytvárania hierarchií. Ako liek na tieto faktálne spoločenské lapsusy je práve kooperativizmus, ktorý bude viesť k efektivite a tlaku na vytváranie prirodzených hierarchií.

Poctiva práca nemá v tomto systéme absolútne žiadnu hodnotu. Jediné čo sa tu rieši a čo prináša šancu na prežitie je to, či som dobrým a poslušným otrokom pre vyššie hierarchie. A to ja nie som. Počúvať a byť po vôli takejto bande preukázateľných klamárov a podvodníkov by bolo dýkou do mojej vnútornej slobody a bez nej by tento projekt neexistoval. Jednoducho tento tzv. vyspelý svet je potrebné odhaliť zvnútra cez fakty a štatistiky a tento príbeh je jedným z mojich ďalších materiálov. Hlavne keď to viem stále overiť, ale robí sa všetko na zakrytie tohto brutálneho činu na človeku. Lebo tento spôsob likvidácie, keď som k tomu všetko krok za krokom odkrýval, bol jednoducho brutálny čin, za ktorý by si mali zainteresovaní niesť zodpovednosť, ale namiesto toho sa vám tu smejú do tváre a ukazujú svoju nedotknuteľnosť. Kapitalistická realita a skutočnosť ako na podnose.

 

Súvislosť s vplyvom nábožensej sekty?

Treba podotknúť, že táto spoločenská likvidácia cez millión podvodov a klamstiev bola robená v silne katolíckej komunite. Nie je pochýb, že tlaky z miestnych kruhov na moju osobu už z mnohých príčin, boli dôležité na to, aby sa títo manažéri odvážili takýto lapsus, ktorý im však tentokrát viem dokázať a pôjdem po tom na maximum. Pre tieto komunity jednoducho pravda nemá žiadnu hodnotu, klamstvá a manipulácie si ospravedlňujú svojou sektou, bojom za rodinu, hrkútajú o svojej láske. Zrejme chránia svojich podlosťami a klamstvami, pričom využívajú sektárske ospravedlnenia o rodine a podobné žvásty. A v skutočnosti neprodukujú nič iné, iba zabíjanie iných, vraždenie rodín a vytváranie miliónov ľudí po celom svete, ktorí trpia na tento svet pretvárky, faloše, intríg a pokrytectva. Toto hovorím v kontexte s tým, čo sa dialo a deje v mojej komunite, ktorá má podobný ideologický pôdorys. Tam to chcem preukázať v kolektívnom športe a tam sa diali viacmenej podobné veci. Posledný príspevok na mojom FB profile naznačuje viac, veci som opísal aj v spomínanej knihe na mojom webe.

 

Zločiny kapitalizmu je možné prečítať a dokazovať.

Takže tak milí priatelia. Pokrytecký západ, ktorý cez úžernícky systém ruinuje aj našu krajinu, je možné odhaliť. A mne sa to darí. Môžem to robiť preto, lebo som vyrastal ako robotník a človek, ktorý sa neučí manipuláciam a hraniu sa s inými, ale učil som sa poctivej práci a poctivému zarábaniu. Tieto objektívne schopnosti je vidieť navonok cez urobenú prácu, tu sa nedá oklamať. A tu môzme týchto zbojníkov chytať a ukázať im ich pravú tvár. Cez poctivú prácu a cez program, ktorý je založený na takýchto analýzach a na takýchto cieľoch sa to dá k tomu aj riešiť. A tým kooperativizmus je, čo budem potvrdzovať v ďalšej etape, tentokrát už cez odborné debaty. Ale tieto tri príspevky(na mojom FB profile) by mali byť dostatočným zdôvodnením, prečo je kooperativizmus nadštandardný a nadčasový produkt, prečo sa ho odborníci boja a prečo vyhrám každú odbornú debatu. Lebo je založený na poctivých skúsenostiach, učeniu sa poctivej práce a poctivým výsledkom, poctivému zhodnocovaniu informácií na základe objektívnych skúseností a tam žiadna manipulácia a klamstvá podobného typu, ako som dokázal v mojej poslednej robote, neobstoja. Takže show sa ešte len začína a ako som naznačoval, ideme do finale. Verím, že po prečítaní mojich posledných troch príspevkov už rozumiete prečo. Kapitalizmu odzváňa a je na neho už jednoznačný liek, ktorý chcem ešte takýmito skúsenosťami podporiť. Klamstvá a hrôzy tohto úžerníckeho režimu je potrebné odhaľovať a toto je ďalším kamienkom do mozaiky tejto veľmi zložitej úlohy.

P.S. Pripomínam, že na debate pravda sa nebudem z technických príčin zúčastňovať. Vzhľadom na háklivú tému budem môcť odpovedať na mojom FB profile. Samozrejme na konštruktívne  otázky.

 

web: www.kooperativizmus.sk

FB profil: https://www.facebook.com/kooperativizmus/

 

 

Švédsky kapitalista už jeden rozvoj zastavil a priniesol devastáciu. Pozor, možno to robí zase.

01.07.2022

Akoby platilo, že ak začalo ísť o majetkové pomery a chcelo sa ísť cestou k demokratizácii ekonomického prostredia, vtedy sa najvyšší rozzúrili a veci zastavili. Píše dnes literatúra aj na margo udalostí vo Švédsku v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Práve vtedy stála Európa na križovatke. Buď sa pôjde demokratizáciou, alebo sa uvoľnia [...]

Verejná výzva na Miloslava Olejára, kandidáta na primátora Bardejova(aj video)

24.06.2022

Najprv som túto výzvu chcel urobiť iba cez video a moju facebookovú stránku. Ale akosi to odrazu nejde. Reklamy nejdu, vraj treba vymeniť údaje. Poradili mi nejakí ľudia. No uvidíme, hneď to skúsim. Teraz nejde dať priamo ani video. Možno som niečo urobil ja, ale asi by už neprekvapovalo, keby to bola práca niekoho iného. Jednoducho americká sloboda slova zasahuje do volieb na [...]

Akcia zneguj projekt kooperativizmus za 5000 Eur ukončená. Video.

25.03.2022

Takže ani 5000 Eur nepresvedčilo. Prečo asi? Množstvo klamárov a zavádzačov, príde na lámanie chleba a všetci zdúchnu. Ponúkaných 5000 Eur by malo stačiť na ukážku toho, prečo tomu tak je. Žijeme smutnú dobu. Ponúkať niečo zdôvodnené a v súvislostiach osobnostiam a riadiacim štruktúram dnešného režimu je ako rozprávať sa s mojim psom o futbalovom [...]

H-6K / Bombardér /

Taiwan: Peking sa pripravuje na inváziu

09.08.2022 08:00

Čína podľa šéfa taiwanskej diplomacie hľadá zámienky na začatie manévrov a jedným z nich bola návšteva Nancy Pelosiovej na Taiwane.

lech walesa

Poľského exprezidenta Walęsu hospitalizovali

09.08.2022 07:42

Walęsa je hospitalizovaný s infekciou, pričom v nemocnici zostane prinajmenšom týždeň.

pexeso, Veronika Remišová

Remišovej pexeso: Čo je s 'Ficovými ľuďmi', ktorých chcela odstrániť

09.08.2022 07:30

Veronika Remišová zverejnila po voľbách pexeso, na ktorom znázornila ľudí, ktorí majú odísť z verejného života. Čo je s nimi po dvoch rokoch?

Trump

Trumpovu rezidenciu na Floride prehľadali agenti FBI, vlámať sa mu mali aj do trezoru

09.08.2022 07:03

Americký exprezident odmietol povedať, prečo jeho sídlo prehľadávala FBI, zásah však označil za pochybenie zo strany vyšetrovateľov i justičného systému.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 40
Celková čítanosť: 99693x
Priemerná čítanosť článkov: 2492x

Autor blogu

Kategórie